DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR SELECTED CAR GROUP A/S

Version 2.7
Dato: 9..marts 2023

 

1. Introduktion
Det er vigtigt for os i Selected Car Group, at du som individ føler dig tryg ved vores behandling af de personoplysninger, der kommer i vores besiddelse, når du handler eller på anden måde er i kontakt med os. Denne politik for beskyttelse af personoplysninger er et supplement til, men erstatter ikke andre politikker eller vilkår og betingelser, som er etableret mellem os.

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt og hvis du har spørgsmål til denne politik, eller hvis du har brug for svar på et bestemt spørgsmål eller emne i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte os.

2. Vi er den dataansvarlige for dine personoplysninger
Selected Car Group (SCG) er ansvarlig for at beskytte, behandle og opbevare de personoplysninger, som du sender til os eller som indsamles af os. Vi er ansvarlig for dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og EU-forordningen om databeskyttelse (”Databeskyttelsesforordningen” eller “GDPR”).

Vores oplysninger er:

Selected Car Group A/S
CVR 41723750
Turbinevej 10
5500 Middelfart

E-mail: [email protected]

scgroup.dk
scleasing.dk
scinvestment.com
dcworkshop.dk

3. Vi behandler og opbevarer dine data
De data, vi indhenter og indsamler om dig, opbevares inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), men kan også overføres til og behandles i et land uden for EØS. Enhver sådan overførsel af dine personoplysninger vil ske i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

SCG overfører kun personoplysninger til tredjelande (uden for EØS), hvis visse betingelser er opfyldt. En overførsel kan eksempelvis kun finde sted, hvis EU-kommissionen har besluttet, at det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller har givet de fornødne garantier, f.eks. ved at indgå en aftale, der omfatter EU-standardkontraktbestemmelserne, med modtageren af personoplysningerne.

Vi opbevarer almindeligvis dine personoplysninger i 5 år efter det regnskabsår, hvori din aftale er udløbet. I nogle tilfælde er der ikke hjemmel til at beholde i 5 år, og i så fald opbevarer vi ikke dine oplysninger længere end nødvendigt i forhold til de formål, som er grunden til behandling. Bliver din aftale ikke til noget, beholder vi ikke dine oplysninger, medmindre der er udtrykkelig hjemmel i anden lovgivning.

4. Vi passer godt på dine data
Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget procedurer samt interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine data. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering. Dine oplysninger opbevares via teknologisk sikre cloudbaserede løsninger. Der er betryggende firewalls og adgangskoder til alle enheder, og i det omfang hvor oplysningerne opbevares fysisk, sker det i aflåste arkivrum.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for, ID-tyveri, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Når formålet kræver det, kan dine personoplysninger blive delt internt i SCG og med datterselskaberne, der pt. omfatter Selected Car Leasing A/S, Selected Car Investment Management ApS, Selected Car Investment ApS DC Workshop ApS. Når formålet kræver det, kan din oplysninger endvidere videregives til SCG’s ejere Selfinvest ApS og LLG A/S. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre dele af koncernen – og selvfølgelig aldrig til eksterne tredjeparter – medmindre det sker under iagttagelse af reglerne i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

SCG kan indenfor rammerne af databeskyttelsesreglerne endvidere videregive eller overlade de oplysninger, der behandles om dig til myndigheder og samarbejdspartnere i det omfang dette er nødvendigt og legitimt i forbindelse med indgåelse og administration af vores aftale.

I det omfang oplysningerne behandles af offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller databehandlere på vegne af SCG er oplysningerne krypterede og fortrolige, og der foreligger lovpligtige skriftlige fortrolighedsaftaler og databehandleraftaler.

Vi hverken sælger eller videregiver på anden vis dine data til eksterne tredjeparter med medmindre det er udtrykkeligt hjemlet ved lov.

5. Behandling af dine personoplysninger
SCG indsamler og behandler dine personoplysninger. De data, vi indsamler og behandler i en given situation, varierer, men personoplysningerne kan omfatte følgende:

Dine personlige oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, og e-mailadresse.
Personoplysninger sendt til os i breve, chats, sms og/eller e-mails, som vi har en legitim interesse i for at opretholde vores relation til dig.
Tilmeldingsoplysninger i forbindelse med kundeevents.
Din klikadfærd, der indsamles via cookies i forbindelse med din brug af vores hjemmesider, jf. afsnit 6.1.
Oplysninger du har afgivet til os i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, jf. afsnit 6.2.
Oplysninger du har afgivet til os i forbindelse med interaktion på sociale medier, jf. afsnit 6.3.
Oplysninger du har afgivet til os i forbindelse med din anmeldelse gennem Trustpilot, jf. afsnit 6.4.
Billeder og/eller videoer fra arrangementer og kundeevents.
Videooptagelser fra vores videoovervågning af Selected Car Group A/S og Selected Car Groups datterselskabers lokaler og adgangsveje, facader og udendørsarealer, herunder gitterporte og parkeringsarealer.
Indhenter du tilbud via vores leasingselskaber, behandler leasingselskabet flere oplysninger, herunder økonomiske oplysninger og personnummernummer. Behandlingen foretages med baggrund i nødvendighed, herunder lovkrav. Leasingselskabet oplyser dig særskilt om behandlingen af dine personoplysninger.
Oplysningerne kan kombineres, og udgør tilsammen en behandling.

6. Hvorfra kommer dine personoplysninger?
Personoplysninger afgives i mange tilfælde af dig selv, men kan også indsamles via forskellige teknologier, kanaler og platforme, eksempelvis gennem offentlige registre.

 

Oplysningerne kan kombineres, og udgør tilsammen en behandling.

Når du afgiver personoplysninger til os, og/eller når vi indsamler data om dig, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig, og med hvilket formål, vi foretager behandlingen.

Oplysningen vil enten ske via henvisning til den relevante privatlivspolitik eller i form af særskilte oplysninger til dig, herunder eventuelt med anmodning om accept fra dig til behandlingen.

6.1 Særligt om cookies
De oplysninger, der indsamles via cookies fra vores hjemmeside scgroup.dk behandles i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

6.2 Særligt om nyhedsbreve
Ved tilmelding til nyhedsbrev accepterer du, at din e-mailadresse og dit navn registreres, ligesom du accepterer, at vi analyserer på din adfærd på baggrund af vores nyhedsbrev. Vi benytter oplysninger om din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve. Vi benytter dine afkrydsninger af bilmærkepræferencer til at tilpasse nyhedsbrevet til dig og til statistisk analyse på, hvilke bilmærker vores nyhedsbrevsmodtagere interesserer sig for.

Vores behandling sker på baggrund af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette din e-mailadresse og øvrige oplysninger, du eventuelt har givet os i denne forbindelse, fra vores udsendelsesliste, og du vil ikke længere modtage nyhedsbreve fra os. Vi benytter en ekstern IT-service til udsendelse af nyhedsbreve. Servicen registrerer, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), om og hvor mange gange nyhedsbrevet videresendes, hvilke links i nyhedsbrevet, der klikkes på, og om det gøres fra en mobilenhed, en browser eller et operativsystem. Med andre ord indsamles IP-adresser. Ud fra de indsamlede oplysninger dannes en rapport gennem en anden af vores IT-leverandører. I rapporten kan vi se, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), om nyhedsbrevet deles, hvilke links der klikkes på i nyhedsbrevet og på vores egne hjemmesider, om det gøres fra en mobilenhed, en browser eller et operativsystem. Disse informationer benytter vi til at analysere, hvilke artikler nyhedslæserne klikker sig videre til, og tilrettelægger på denne baggrund fremtidige nyhedsbreve og hjemmesidens opbygning ud fra dette. Rapporterne og de bagvedliggende data slettes efter 18 måneder. Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne tilrettelægge fremtidige nyhedsbreve ud fra de informationer, der indsamles, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

6.3 Særligt om sociale medier
Når du besøger SCG selskabernes profiler på sociale medier, f.eks.Facebook/Instagram, Youtube/Google, Vimeo, Sproutvideo og/eller LinkedIn, kan SCG selskaberne behandle de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sider på de nævnte sociale medier, herunder dine reaktioner på vores opslag, din deling af vores opslag samt dine eventuelle kommentarer til vores opslag. Formålet med SCG’ behandling af dine personoplysninger er markedsføring, at give dig mulighed for at tilmelde vores nyhedsbreve, at besvare henvendelser, at lade dig deltage i eventuelle konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Hvis de nævnte sociale medier benytter dine personoplysninger indsamlet på en eller flere af SCG profiler til deres eget brug, fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her: Facebook/Instagram, Google/Youtube, https://vimeo.com/privacy, https://sproutvideo.com/privacy, LinkedIn.

Retsgrundlaget for SCG’s behandling er vores legitime interesse i markedsføring, at besvare din(e) henvendelse(r), og/eller at lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, samt at give dig mulighed for at tilmelde nyhedsbrev, hvis du giver samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

6.4 Særligt om Trustpilot
SCG samarbejder med Trustpilot, og kan bede dem om at invitere dig til at afgive en bedømmelse på Trustpilots hjemmeside. I den forbindelse overlader vi dit navn og din e-mail til Trustpilot og beder dem indsamle anmeldelse.

For at benytte Trustpilot, skal du have en Trustpilot konto og du vil som bruger af Trustpilot være underlagt deres privatlivspolitik. Vi henviser i den forbindelse til Trustpilots privatlivspolitik (her).

7. Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Aftaler indgået med dig
Arrangementer og kundeevents
Videoovervågning foretages og optages af forsikringsmæssige hensyn, for at forebygge kriminelle handlinger og til efterforskningsformål. Overvågningen sker med respekt af reglerne i TV-overvågningsloven
Efterlevelse af Bogføringsloven
Markedsføringsmæssigt øjemed, herunder interaktion på sociale medier
Udsendelse af nyhedsbreve, hvis du har givet os tilladelse
Opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af de legitime interesser, der forfølges med behandlingen, beror på den eller de handler der er indgået mellem os og/eller de interesser du har oplyst til os, der kan danne baggrund for en fremtidig handel.

Vores behandling af dine personoplysninger afhænger af den aftale eller interaktion du har med os. Det vil oftest være på baggrund af kontraktsreglen i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra b eller lovreglen i databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c, men det kan også ske på baggrund af samtykkereglen i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og/eller interesseafvejningsreglen Databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra f.

8. Principper
Behandlingen af personoplysninger i SCG er i overensstemmelse med følgende principper:

Vores behandling af personoplysninger sker altid på lovlig, rimelig og transparent vis i forhold til den registrerede person.
Vi indsamler kun personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål.
Vi behandler kun tilstrækkelige og relevante personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forhold til de formål, de behandles til.
Vi sørger for, at personoplysningerne er nøjagtige og opdaterede. Unøjagtige personoplysninger slettes eller berigtiges uden unødig forsinkelse.
Vi sletter personoplysninger, der ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil oplysningerne blev behandlet.
Vi opbevarer ikke dine personoplysningerne længere end nødvendigt til det formål hvortil oplysningerne er indsamlet.
Vi behandler personoplysninger på en måde, der sikrer en passende beskyttelse af dem.

9. Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til ikke at blive genstand for automatiserede afgørelser. SCG anvender ikke automatiske afgørelser.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder oplysninger om klageadgang på www.datatilsynet.dk. Du kan også kontakte dem pr. brev eller mail. Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Carl Jakobsensvej 35
2500 Valby
e-mail: [email protected]